MSN

Museum of Contemporary Art
location: Wroclaw
project: 2008, competition entry

 

Budynek Muzeum Sztuki Współczesnej stara się kontynuować przerwaną przez Drugą Wojnę Światową logikę kwartału. Zarówno linie zabudowy jak i skala obiektu, jego wysokość w stosunku do zespołu klasztornego mieszczącego w sobie Muzeum Architektury, pozwalają na harmonijne uzupełnienie dawnego kwartału. 

Wejście do budynku zlokalizowano od strony głównej ulicy Nowego Miasta (Purkiniego), analogicznie jak wejście do Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego.

Parter i piętro budynku wycofano ukośnie w stosunku do ulicy odsłaniając widok na Panoramę Racławicką i park. Tak powstały plac ?zadaszono? ostatnią kondygnacją zawierającą sale wystawowe.

Nadziemną część budynku podzielono na trzy naprzemienne, ułożone w pionie strefy: introwertyczne parter i kondygnacja wystawowa, rozdzielono ekstrawertyczną drugą kondygnacją. Ta otwarta ze wszystkich stron na Miasto przestrzeń wypełniona pomieszczeniami publicznymi (sala audytoryjna, wielofunkcyjne sale wystawowe, pomieszczenia klubowe, hol kasowy) stanowi platformę mogącą funkcjonować niezależnie od sal wystawowych. To tu skupia się życie publiczne budynku. Przestrzeń ta w największym stopniu odpowiedzialna jest za komunikację Miasta z Muzeum i Muzeum z Miastem.

W opozycji do otwartości przestrzeni piętra zakomponowano kondygnację z salami wystawowymi. Kondygnacja swoimi dużymi, jednoprzestrzennymi, pozbawionymi podpór salami wystawowymi otwiera się na sztukę. Lokalizacja sal wystawowych na najwyższej kondygnacji i ich zblokowanie pozwoli na pełniejsze ich wykorzystanie, na większą ilość wariacji aranżacji. Będzie to miało szczególne znaczenie przy organizacji dużych wystaw.

architect: 
HS99 Herman i Smierzewski, Koszalin
project team: 
jacek moczała, kuba florek, anita skalska, wojciech słupczynski, adam kulesza, paweł skóra 
status: 
competition entry 

Net Floor Area: 19984,0 m2