PSG

PSG Company Headquarters
location: Gdansk, ul. Walowa
project: 2011, competition entry, 2nd Prize

 

 

Przemiana wizerunku terenów Gazowni polegać ma na wyłonieniu resztek logiki w obecnym zagospodarowaniu i uczytelnienie go poprzez odpowiednią lokalizację nowych elementów. Zasadnicza zmiana polega na wyznaczeniu strefy otwartej, która rozpoczynać się będzie przy ul. Wałowej pomiędzy istniejącymi budynkami Gazowni i Gaz-Systemu, następnie biec w kierunku ul. Podstocznej, po czym przybierając kierunek osi widokowej dotrzeć do ciągu pieszego wzdłuż ulicy Nowowałowej. W tej otwartej strefie zlokalizowane są dwa atrakcyjne, zabytkowe budynki przy ul. Podstocznej, a przy Wałowej znajdzie swe miejsce nowo projektowany budynek biurowy. Jego lokalizację uzasadnia nowa ranga ul. Wałowej, łączącej dwa duże centra muzealne. Strefa ta wysadzana drzewami owocowymi (darmowe wycinki drzewostanu w przypadku konieczności lokalizacji nowego obiektu) w całości otwarta jest dla ruchu pieszego i rowerowego. Obydwa dłuższe boki strefy oddzielone są od innych, zamkniętych części Gazowni i Gaz-Systemu alejami spacerowymi. W nasadzeniach zaproponowano aplikacje ? tereny niezadrzewione.

Pozostałe tereny Gazowni i Gaz-Systemu zostały podzielone na cztery, zamknięte, okolone żywopłotami części. Kryją one strefy techniczne. Nowe zagospodarowanie polega na sanacji budynków i otoczenia oraz na podkreśleniu porządku nowymi elementami takimi jak chodniki, trawniki i drzewa.

Proponowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje motywy związane z tradycją miejsca. Nowo projektowany budynek biurowy powstanie w oparciu o okrąg byłej wieży gazowej. Nadal dla tego obszaru dominantą i głównym elementem identyfikacyjnym pozostanie rusztowanie wieży gazowej. Podświetlona w nocy widoczna będzie z dużej odległości.

Odpowiedzią na dużą ilość miejsc parkingowych jest lokalizacja w budynku biurowym zewnętrznego parkingu otwartego, którego organizacja polega na wykorzystaniu do parkowania stale wznoszącej się rampy. 

Nowoprojektowany budynek proponuje układ ekstrawertyczny, komunikuje się z Miastem całym swoim obwodem. Ten czterokondygnacyjny budynek zakomponowany jest w oparciu o cztery koncentryczne pierścienie oraz dziedziniec wypełniony spiralą stale wnoszącej się rampy parkingu. Pierwszy pierścień to podwójna fasada. Kryje ona urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej i pomosty do mycia. Odpowiada on nie tylko za wizerunek obiektu, ale również za mikroklimat w jego wnętrzu. Drugi pierścień zawiera pokoje biurowe. Wydzielono w nim też po cztery na kondygnację poszerzenia korytarzy (hole). Trzeci pierścień to korytarz, z którego zawsze istnieją dwa kierunki ewakuacji. Czwarty pierścień wypełniają pomieszczenia pomocnicze, poczekalnie, klatki schodowe, trzony dźwigowe, szachty instalacyjne. Dziedziniec zaprojektowano jako wielopoziomowy parking otwarty organizowany jako szeroka, stale wspinająca się wstęga rampy. Pod względem ilości miejsc w parkingu budynek jest samowystarczalny.

 

 

architect: 
HS99, Koszalin 
project team: 
jacek moczala, adam kulesza, wojciech slupczynski 
status: 
competition