CKiWG

Sudetian Philharmonic Concert Hall
location: Walbrzych
project: 2012, competition, 1st Prize
design: 2013-14

 

 

Obszar objęty konkursem i przyległa do niego przestrzeń miejska (teren położony przy ul. Drohobyckiej) nigdy nie stanowił ukończonej, zamkniętej kompozycji urbanistycznej. Lokalizacja Centrum Kultury na zakończeniu tego niezdefiniowanego obszaru staje się szansą na dopisanie do końca historii tej części miasta. Staje się również szansą na wprowadzenie porządku urbanistycznego i rozwiązanie problemów, jakimi są dysfunkcja tego terenu i leżący u jej podstaw brak połączenia poprzecznego pomiędzy ważnymi ulicami. 

Teren pomiędzy domem towarowym z jednej strony a Aresztem Śledczym z drugiej, stanowi dzisiaj słabo zdefiniowaną przestrzeń (użytkowaną częściowo jako skwer, częściowo jako parking) kończący się stromą skarpą. Urbanistyczną ideą jest przedłużenie tego placu aż do Alei Wyzwolenia. Nawierzchnię stanowić będzie dach nowego Centrum Kultury. Flankować go będą wypiętrzenia (górne wejście do Filharmonii z jednej strony i kawiarnia z galerią oparte o sznurownię z drugiej). Północną pierzeją jest zalesione wzgórze. 

Na zakończeniu tak zdefiniowanego placu znajdują się schody łączące plac z dolnym poziomem miasta oraz taras, z którego rozciąga się efektowny widok na Masyw Chełmca oraz wgląd w Aleję Wyzwolenia i znajdujący się przy niej pomnik poświęcony pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Przy półkolistym tarasie znajduje się przeszklone wypiętrzenie sali tradycji górniczej, które zapewnia wgląd w przestrzeń. To wyjątkowe miejsce, widać z niego masywy Gór Wałbrzyskich, zalesione strome wzgórze po drugiej stronie alei, ale również pomnik i ekspozycję poświęcone górnictwu. To miejsce łączące tradycję ze współczesnością, przemysł z przyrodą, kulturę materialną z duchową.

Z poziomu górnego placu zapewniono wgląd w plac przed wejściem do części filharmonicznej, zlokalizowany na poziomie Alei Wyzwolenia. Przez ten dolny plac przebiegają dwa ciągi piesze łączące Centrum Kultury z górnym placem oraz z parkingiem wielopoziomowym.

 

 

architect: 
HS99, Koszalin
project architect: 
jacek moczala
project team (competition): 
wojciech slupczynski, adam kulesza, michal ojrzanowski
project team (construction):
kasia frankiewicz, eliza owczarek, monika rybus, piotr dasiukiewicz, arkadiusz laskowski, adam kulesza
room acoustics: 
Müller-BBM Berlin
status: 
before construction

Building Footprint: 3033,85 m2
Net Floor Area: 9300,81 m2
Gross Floor Area: 12446,43 m2
Volume: 74053,59 m3

 

 

Publications: 

1. Kontext a Typologie, KRUH, Texty o Architekture 2015-2018