Critic


LPP Fashion Lab w Gdańsku, Architektura 09/2021
Rosevia,
Piotr Smierzewski, Architektura 08/2017
Spektakularna Przestrzeń
, Centrum Dialogu Przełomy, Architektura 04/2016
Współczesna Architektura Gmachów Publicznych, Narodowe Forum Muzyki,  Architektura 10/2015 
Abstrakcja i Puryzm, Filharmonia Szczecińska, Architektura 07/2014
Siedziba Filharmonii w Koszalinie, Architektura 06/2014
Komentarz do Projektów Konkursowych, Biblioteka Raczyńskich, Architektura 04/2004 
Metropolitan, Architektura 10/2003