BACK

A short interview with ANALOG PLUS for AiB about the project for IBA 2027, in polish. 

 

Historyczną część miasta łączycie z nową zabudową poprzez “Drogę Produktywną”, która stanowić ma rdzeń miejskiego życia. Jak chcielibyście, aby zaproponowane przez Was przestrzenie przyciągały mieszkańców, jakie elementy architektury lub otwartych przestrzeni mogłyby w tym pomóc?

W naszej propozycji “Droga Produktywna” przeplatająca się z rzeką Murr to główny element wspierający miejski metabolizm. To właśnie tam ma się odbywać dynamiczna wymiana dóbr i usług. W centrum każdego z trzech zespołów zabudowy znajduje się miejski plac lub poszerzony trakt otoczony gęstą zabudową. Kluczowe dla tych otwartych przestrzeni jest sąsiedztwo różnorodnych funkcji ? od mieszkalnych, poprzez warsztaty i biura, po budynki kultury i oświaty. Poszczególne skwery mają jednak inną charakterystykę. Pierwszy z nich jest zaznaczony obecnością starej fabryki, która przekształcona w muzeum techniki przypomina o tożsamości miasta. Drugi zespół integruje lokalną produkcję energii oraz żywności, a w jego sercu znajdują się targ i obiekty gastronomii. Na zakończeniu “drogi produktywnej” przestrzenie otwarte mają bardziej nieformalny charakter i są podporządkowane licznym warsztatom. Staraliśmy się zachować przemysłowy klimat tej części miasta i dedykować część przestrzeni zakładom, które od lat działają na tym terenie.

W projekcie uwzględniliście także różne typy mieszkań, w tym położone w pobliżu rzeki, na zalewanym obszarze domy IBA. Opowiedzcie, proszę, o tych rozwiązaniach i z jakimi wyzwaniami się one wiążą.

Są to eksperymentalne formy zabudowy, będące odpowiedzią na skutki zmian klimatycznych. Ze względu na położenie na terenie zalewanym zdecydowaliśmy, że domy powinny być zbudowane na palach. Powinny też jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. W myśl idei miasta-gąbki, dzięki oderwaniu budynków od gruntu, woda ma możliwość wsiąkania w sytuacji nawalnych opadów. Z założenia są to domy-warsztaty, otwarte na kreatywną i nieuciążliwą produkcję, nastawioną na recykling sprzętu i materiałów. Ze względu na specyfikę uwarunkowań są to też obiekty, które mogłyby być popisowymi projektami architektów zaproszonych do zaprojektowania poszczególnych obiektów wystawy.

 

Jak, oprócz domów IBA, chcielibyście włączyć rzekę do życia miasta?

 
Tereny zieleni to integralna część krajobrazowej nitki helisy DNA Backnangu, którą jest wijąca się rzeka. Jest to zielony kręgosłup miasta, włączony w jego strukturę siecią ścieżek pieszych i rowerowych. Jest to teren udostępniony do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, z niewielkim udziałem zabudowy, którymi są domy IBA. W związku z przemysłowym wykorzystaniem rzeki, jest to teren, który należy poddać renaturalizacji. Bieg rzeki został w przeszłości uregulowany przez człowieka ? uważamy, że należy ? w miarę możliwości ? przywrócić stan pierwotny. Głównym wyzwaniem jest usunięcie powierzchni utwardzonych ? znajdujących się bardzo blisko brzegu oraz wprowadzenie zbiorników retencyjnych.  Jest to teren niejako oddany miastu i mieszkańcom ? kiedyś niedostępny i uprzemysłowiony, w przyszłości ? otwarty i różnorodny. 

 

more interview: here  

more about the project: here