Neo

University of Gdansk, Rector’s Office and Faculty of Neophilology
location: Gdansk, Wita Stwosza St. 
project: 2008, competition entry

 

 

Nowo projektowany obiekt stanowić ma dominantę dla całego układu urbanistycznego jakim jest campus i otaczająca go zabudowa. Ten silny znak w przestrzeni, z racji swej narożnikowej lokalizacji, wysokości i zwartej kompozycji ma stanowić element identyfikujący cały Uniwersytet. Szczególne usytuowanie, wyróżniające go z układu urbanistycznego również dwoma placami (Rektorskim i Studenckim), zwarta w porównaniu z innymi obiektami bryła i charakterystyczna forma sprawiają, że budynek ten nawiązuje raczej dialog z Biblioteką Uniwersytecką (a w szerszym kontekście również z Halą Oliwii) niż z przyległymi obiektami. 

Dwa place poprzedzają obiekt. Pierwszy – Rektorski znalazł swe miejsce pomiędzy projektowanym budynkiem a ul. Bażyńskiego. To stąd swoje wizyty rozpoczynać będą oficjalni goście i delegacje. Plac ten stanowi również podjazd dla VIP-ów. Podjazd, z którego poprzez krytą rampę dostępny jest garaż podziemny. Drugi plac – Studencki  – łączy obiekt z terenami campusu. Wyraźnie obniżony w stosunku do poziomu ul. Wita Stwosza i ograniczony budynkami sąsiednich wydziałów ma bardziej kameralny i mniej oficjalny charakter. Obydwa place obramowane są schodami terenowymi wykorzystującymi różnice poziomów budynku i strefy parkingowej.

W budynku wyróżnione są dwie zasadnicze strefy (podział ten odzwierciedlają również fasady) – pierwszą – otwartą o prawie nieograniczonej dostępności wypełniają pomieszczenia ogólne takie jak sale audytoryjne i związane z nimi hole, czytelnia, bufet i kawiarnia, etc. Druga strefa, pięciokondygnacyjna wypełniona jest pomieszczeniami poszczególnych katedr Wydziału Neofilologii (na czterech kondygnacjach) oraz położonym na najwyższej kondygnacji rektoracie z towarzyszącymi mu biurami.

 

architekt: 
HS99 Herman i Smierzewski, Koszalin
project team: 
pawel skora, adam kulesza 
status: 
competition entry 

Net Floor Area: 18521,3 m2  
Gross Floor Area: 20130,3 m2 

 

Publications:  

HS99 – niematerialne, Archivolta 4(44)/2009